Home

Welkom bij  Van der Werf Belastingadviseurs B.V.

Belastingadvies is voor ons meer dan alleen werken met droge feiten, regels en cijfers. Het gaat ons in de eerste plaats om het persoonlijke contact met onze cliënten.

Van der Werf Belastingadviseurs B.V. staat voor:

Belastingadvies met oog voor het persoonlijke contact

Kwaliteit en efficiency in advisering zijn in onze ogen vanzelfsprekend. Maar er is meer: al speelt geld bij het geven van belastingadvies vaak een centrale rol, een goed advies kan niet tot stand komen zonder oprechte interesse in en betrokkenheid bij de cliënt.
Persoonlijk contact is het fundament onder onze dienstverlening.

Ook na het uitbrengen van een advies blijven wij met u in contact. Juist dan is het belangrijk, dat wij met u meekijken en u verder begeleiden bij het implementeren van onze adviezen. Wij staan voor een integrale en persoonlijke begeleiding gedurende alle fasen van een adviestraject.

Iedere cliënt, zakelijk of particulier, is uniek. Dat gegeven vereist maatwerk in onze advisering. Betrokkenheid en openheid zijn dan ook sleutelwoorden voor ons. Hierdoor zijn wij in staat u belastingadvies te geven, waarin u zich herkent.

Van der Werf B.V.werkt voor particulieren en daarnaast voor een breed scala aan bedrijven, variërend van jonge starters tot dga’s, bedrijven in het MKB en internationaal opererende bedrijven. Voor meer informatie, ga naar het menu “over ons” (link toevoegen naar over ons) en klik op het submenu dat voor u of uw bedrijf van toepassing is.